Gezond & gelukkig; juist op het werk. Duurzame inzetbaarheid.


Hoe kijkt u naar uw personeel? Zijn het uw werknemers of ‘medewerkers‘ met wie u samen bedrijfsdoelstellingen wilt bereiken in een gezonde en positieve omgeving? Heeft uw team een nieuwe impuls nodig?

Valt het welzijn van een individu ook onder úw Work copyverantwoordelijkheid?

Werk en privé komen steeds dichterbij elkaar. Doorgaans brengt een werknemer tussen de 3 à 5 dagen per week door in de werkomgeving. Zitten uw werknemers lekker in hun vel? Zijn ze happy?

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het beleven van geluk. En toch… wat kan een werkgever – of liever gezegd – een verantwoordelijke,leider of inspirator daaraan bijdragen? En levert het nu ècht wat op? Ja dus.

Medewerkers die aangeven zich gelukkig te voelen op het werk:

  • Blijven twee keer zo lang als ongelukkige/ontevreden collega’s.
  • Besteden twee keer zo veel tijd aan het werk, met aandacht voor díe werkzaamheden die daadwerkelijk binnen de job vallen.
  • Melden zich 10 keer minder vaak ziek.
  • Geloven twee keer zo vaak dat ze gebruik maken van al hun capaciteiten.

Bron: The five drivers of happiness at work

“Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn” (Agentschap SZW). JadÓrLife biedt company trainingen en begeleidingstrajecten die zich richten op een bewuste, gezonde en gelukkige manier van leven èn werken. En het zijn ook nog eens leuke teambuilding dagen!

Het basis programma ‘Working with Happy Thoughts‘ waarbij bewustwording en het vergroten van zelfkennis via creatieve therapie centraal staan, kan worden aangeboden vanaf 1 dagdeel en uitgebouwd worden naar een teambuildings sessie van maximaal 3 dagen.

De trainers: Mireille van Hilten en Petra Smits.

Voor een  op maat gemaakt traject gericht op de ontwikkelingen binnen uw bedrijf, kunt u contact opnemen via info@jadorlife.nl.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *